WFTW Body: 

ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය දෙවෙනි වතාවට යෝනා වෙතට පැමිණ කියනුයේ —නුඹ නැගිට නිනීවය නම් මහත් නුවරට  ගොස්,  මා  විසින්  නුඹට  කියන  කාරනා  එහි  ප්‍රකාශ  කරපන්  යැයි ̃  කී  සේක  යන්න  යෝනා  3:1-2  හි  අපි  කියවමු. අපි වතාවකදී අසමර්ථ වන විට ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දෙවන වාරයක් අවස්ථාව දීම ගැන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. එය යෝනාගේ පොත තුළින් අපට ලැඛෙන්නාවූ එක් මහත් පර්‍ණවුඩයකි . ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට  අසමර්ථ  වී  තිඛෙනවාද?  ඔබට  තවත්  අවස්ථාවක්  ලබාදෙන  පිර්‍ණස  දෙවියන්  වහන්සේ  බලා  සිටින  සේක.  ඔබ  උන්වහන්සේට  දෙවෙනි  වරටද  අසමර්ථ  වුනෙහිද?  උන්වහන්සේ  ඔබට  තුන්වන  වතාවටත්  අවස්ථාව  දෙන සේක. උන්වහන්සේ දෙවෙනි වරට පමණක් අවස්ථාව දෙන්නාවූ දෙවිඳුන් නොවන සේක. මන්දයත් අපෙන් බොහෝ  දෙනෙක්  දෙවෙනි  අවස්ථාවද  පුපුරවගෙන  බො හෝ  කල්ය.  ඔබ  කොපමණ  වාරයක්  අසමර්ථ  වී  සිටියත්  කම්  නැත,  උන්වහන්සේ  නැවත  වරක්  අවස්ථාව  දෙන්නාවූ  දෙවියන්  වහන්සේය ! දැනුදු  ඔබව  ප්‍රතිෂ්ථාපනය  කරන්නට දෙවියන් වහන්සේට හැකිය. එපමණක් නොව ඔබ මුළු හදවතින් පසුතැවිලි වන්නේ නම් උන්වහන්සේ උදෙසා නිම කරන පිර්‍ණස සේවාවක්ද උන්වහන්සේ ඔබ හට දෙනවා ඇත.     

යෝනා  දැන්  ඔහුගේ  පාඩම  ඉගෙන  ගෙනයි  තිඛෙන්නේ.   ඔහු  ද~ුවම්  ලැබුවායින්  පසු  දැන්  සතුටින්  නිනීවයට  ගොස්  සිටින්නේ.  දින  40  කින්  නිනීවය  විනාශවන්නට  යන  බව  සෑම  වීදියක්  පාසා  ප්‍රකාශ  කරමින්  ඒ  මහත්වූ  නගරය  හරහා  පයින්  ඇවිදින්නට  ඔහුට  දින  3  ක්  ගත  විය.  පුදුමයකට  මෙන්,  නිනීවයේ  සෙනඟ  ඬනයකින්  පසුතැවිලි වූවෝය. ලෝක ඉතිහාසයේ කවÞටත් සිදුවුනාවූ මහත්ම සහ ඉක්මන්ම පිබිදීම මෙය වේ. ඒ වාගේම එය  සිද්ධ  වුනේ  අන‍්‍යආගමීක  දේශයකය.  එවැනි  පිබිදීමක්  කිසිම  ස්ථානයක  දැක  නැත.  යෝනාගේ  දේශනාව  සම්පාදනය  වී  තිබුනේ  එකම  ක්‍යයකිනි.  නමුත්  එය  දහස්  ගණනකට  හඟවා  දෙනු  ලැබ  ඒ  සියළු  දෙනාම  පසුතැවිලි වුනෝය. 

අපි  මෙහිදී  දකින්නේ  කුමක්ද?  දෙවියන්  වහන්සේ  සාර්ථක  ලෙස  තම  සේවකයා  සමඟ  ක්‍රියා  කර  ඔහු  තුළ  යම්  වැඩක්  කළ  විට  ඔහුගේ  මුඛයෙන්  පිටවන්නාවූ  එක  වාක්‍යයක  පවා  එතරම්  මහත්  බලයක්  තිඛෙන  බවය.  ඔබේ  මුරන්ඩුකම,  ඔබේ  අකීකරුකම,  ඔබේ  කැරලිකාරකම  සහ  ඔබේ  උඩඟුකම  සමඟ  පොරබැඳ  ඔබ  හා  සමර්ථවීමට  දෙවියන්  වහන්සේට  තවමත්  හැකියාව  ලැබී  නැත්නම්,  ඔබ  කරන්නාවූ  දීර්ඝ  දේශනා  වලින්  වත්  කිසිම  සඵලතාවයක් අත්කර ගැනීමට ඔබට බැරිවන්නේය. නමුත් ඔබව බිඳීමට දෙවියන් වහන්සේ සමර්ථ වන්නේ නම්, එවිට ඔබ පවසන්නාවූ එක වාක්‍යයක් පවා බලගතු වන්නේය.     

රජතුමාගේ  සිට  හිඟන්නා  දක්වා  මහත්වූ  හැඬීමක්  හා  පසුතැවිලිවීමක්  එහි  ඇතිවිය.  ඔවුන්  ගෝනි  රෙදි  ඇඳ  තමුන්ට  කමා  කරන  මෙන්  දෙවියන්  වහන්සේගෙන්  ඉල්ලා  සිටියෝය.  ඔවුන්ව  විනිශ්වයට  ලක්වන්නට  යන  බව  ඔවුන්  දැන  සිටියෝය.  ඉතින්  මෙය  දුටු  විට  දෙවියන්  වහන්සේ  ඔවුන්ට  ද~ුවම්  නොකල  සේක.  මෙහි  මාව  දිරිගන්වන්නාවූ එක කාරනයක් වන්නේ, නිනීවය වැනි නපුරුවූ නගරයක් පවා පසුතැවිලි වන්නාවූ විට දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව දැක්වීමය. වර්ෂ කීපයක් ගත වන කළ ඒ නගරය උන්වහන්සේ විසින් විනාශ කර දමනු ලබන  තරමට  නපුරු  අතට  හැරෙන  බව  දෙවියන්  වහන්සේ  දැන  සිටිය  සේක.  නමුත්  දෙවියන්  වහන්සේ  සෑම  කෙනෙකුටම සලකන්නේ ඔවුන් දැන් ඉන්නා ආකාරය සලකාය. එසේ නැතිව ඔවුන් අතීතයේ සිටි ආකාරයටවත් අනාගතයේ  ඉන්නට  යන  ආකාරයටවත්  නොවේය.  උන්වහන්සේගේ  නාමය  —මම  පවතින්නාවූ ̃  මිස  “මම  පැවතුනාවූ ̃ හෝ —මම පවතින්නට යන්නාව ̃ වත් නොව  

දෙවියන්  වහන්සේ  අපට  වඩා  අනුකම්පා  සහගතය.  යම්  පුද්ගලයෙකු  පසුතැවිලිවී  දෙවියන්  වහන්සේ  වෙතට  හැරුන  විට  උන්වහන්සේ  විසින්  කමා  කරනු  නොලැබුවාව ූ  එකම  සිද්ධියක්වත්  දේව  වචනය  තුළ  සඳහන්  නැත.  යුÞස්  ඉස්කාරියොත්  පවා  ස්වාමීන්  වහන්සේ  ළඟට  ගොස්  සමාව  ඉල්ලා  සිටියා  නම්  ඔහුට  කමා  කරනු  ලබන්ට  ගියේය. නමුත් ඒ වෙනුවට යුÞස් ගියේ, අද බොහෝ දෙනෙකු කරන්නාක් මෙන් පූජකයන් ළඟටයæ ඔබගේ පව් ගැන කිසි පූජකයෙකු ඉදිරියේ පාපොච්චාරණය කිරීමෙන් ඔබට පව් කමාව ලබා ගත නොහැක. යුÞස් ඒ ක්‍රමයෙන් උත්සාහ කළ නමුත් කමා කරනු නොලැබුවේය. එලෙසම ඔබටද ඒ ක්‍රමයෙන් පාපඬමාව ලබා ගත නොහැක.   

දෙවියන්  වහන්සේ  නිනීවය  ගැන  අනුකම්පා  කළ  විට  යෝනා    සතුටට  පත්වන්න  ඇතැයි  කෙනෙකුට  සිතීමට  හැකිය.  නමුත්  යෝනාට  එසේ  හැඟුනේ  නැත.  ටිකක්   සිතා  බලන්න  සෙනඟ  120,000  කට  වැඩි  මුළු  නගරයක්  (යෝනා  4:11)  හ~මින්  පසුතැවිලි  වීම  -  ඉතිහාසයේ  විශාලතම  පිබිදීම  -  එවැන්ජලිස්ත  වරයෙක්  තම  දෑසින්  දකිමින් මවිතයට පත් නොවී සිටීම ගැන! ඒ වෙනුවට යෝනා කෝප විය. එයට පළමු හේතුව ඔහුගේ අනාගත වාක්‍ය සම්පූර්ණ නොවීමය. දෙවෙනි හේතුව වූයේ ස්වදේශානුරාග’ ඉශ්‍රායලිතයෙක් ලෙස නිනීවයේ සෙනඟ එපා කිරීම හා ඔවුන් පසුතැවිලි නොවී දෙවියන් වහන්සේ විසින් විනාශකර දමනු ලබන බව බලාපොරොත්තු වීමය. 

අපිත්  යෝනා  මෙන්ද?  දෙවියන්  වහන්සේ  ආශිර්වාද  නොකළ  යුතු  යැයි  සිතන්නාවූ  යමෙක්  පොළොව  මතුපිට  ඔබට  සිටිනවාද?  නිරය  අපට  යුතුවූ  ස්ථානයව  තිබුණත ්  දෙවියන්  වහන්සේ  අපට  කෙළෙස  කමා  කර  ආශිර්වාද  කළේද යන්න ඔබ අමතක කළාද? නමුත් යෝනා දැන් සිතන්නේ අනාගතවක්තෘ කෙනෙකු ලෙස තම ගෞරවය හා මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ තමාට ඇති සැළකිල්ල ගැන පමර්‍ණ.    

යෝනා හට පාඩමක් උගන්වන පිර්‍ණස දෙවියන් වහන්සේ යෝනාගේ හිසට උඩින් වැවෙන පිර්‍ණස පැලෑටියකට ඉඩ හැරිය සේක. මේ පැලෑටිය ගැන යෝනා බොහෝ සතුටු විය. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ පැලෑටිය කන ලෙස පණුවකු  නියමකල  බැවින්  පසු  දිනයේම  ඒ  පැලෑටිය  වියලී  ගියේය.  ඉතින්  ඉර  අව්ව  ඔහුගේ  හිස  මතට  සැරින්  වැටුන නිසා යෝනා කෝප වී —ජීවත් වනවාට වඩා මට මැරෙන එක හොඳයැයි ̃ පැවසීය. එවිට දෙවියන් වහන්සේ —එක  රැයකින්  හටගෙන  රැයකින්ම  නැතිවී  ගිය  පැලෑටිය  ගැන  නුඹ  අනුකම්පා  කෙළෙහිය.  එසේනම්,  තමුන්ගේ  දකුණතවත් වමතවත් නොදන්න එක්ලඬ විසිදහසකට වඩා මනුෂ්‍යයන්ද බොහෝ මෘගයන්ද සිටින්නාවූ නිනීවය නම්වූ ඒ මහත් නුවර කෙරෙහි මාත් අනුකම්පා කළ යුතු නොවේදැයි ̃ කී සේක. (යෝන ා 4:11). නිනීවයේ වෙසෙන  120,000 ට වඩා අහිංසක ළදරුවන්ද එහි වසන සිව්පාවුන ් කෙරෙහිද දෙවියන් වහන්සේ තම සැලකිල්ල ප්‍රකාශ කර සිටි සේක. මෙහි නිනීවයේ සිටින සිව්පාවුන් කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේ දක්වන්නාවූ සැලකිල්ල දැකීම ඉතා පුදුමාකාරය ! :—ධර්මිෂ්ඨයා තම තිරිසනාගේ ප්‍රානය ගැන සලකන්නේය (හිතෝපදේශ 12:10).    

පරණ  ගිවිසුමේ  වෙන   ́නෑම  පදයකට  වඩා  මේ  පදය  තුළ  (යෝනා  4:11)  )  විනාශයට  යන්නාවූ  ආත්ම  ගැන  දෙවියන් වහන්සේගේ අධිකතරවූ අනුකම්පාව අපි දකිමු.  දෙවියන් වහන්සේ කෙතරම් ලෝකයාට ප්‍රේම කලාදයත් කිසිවෙකු විනාශයට නොයන පිර්‍ණස උන්වහන්සේ තම ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන්ව දුන් සේක. කෙසේ වෙතත් යෝනා මේ කාරණයේදී දෙවියන් වහන්සේ සමඟ සහභාගිකම් පැවැත්වූයේ නැත. අදද බොහෝ දේශකයෝ දේශනා කර යෝනා  මෙන්ම  පිබිදීම්  දකිති.  නමුත්  ඔවුන්ද  යෝනා   මෙන්ම  දෙවියන්  වහන්සේගේ  අනුකම්පා  සහගත  හදවත  සමඟ  සහභාගි  නොවෙති.  එවැනි  දේශකයන්  දෙවියන්  වහන්සේ  ඒ  අය  කරන  කොට  ගෙන  කරන්ට  කැමති  වන  ආකාරයට ඔවුන්ගේ සේවාවන් සම්පූර්ණ නොකරති. ඔබ දේශනා කර සෙනඟ ගලවාගත්තා විය හැකිය. නමුත් ඒ හැමදේ  අවසානයේදී  යෝනා  මෙන්  ඔබත්  දෙවියන්  වහන්සේ  සමඟ  කිසිවිටක  සහභාගිකම්  පවත්වා  නොසිටියා  විය හැකිය. දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතත් සමඟ පවත්වන්නාවූ සහභාගිකම නිවැරදිවූ එවැන්ජලිස්ත සේවාවක අඩිතාලම වේ. ආලෝකය නැත්තාවූ අය කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේට ඇත්තේ අධිකතර අනුකම්පාවකි.  

ියළු  මනුෂ්‍යයන්  පසුතැවිලිවී  ගැලවීම  ලබා  සත්‍ය  දැනගන්නවාට  දෙවියන්  වහන්සේ  කැමති  වන  සේකැයි  බයිබලය  පවසන්නේය.  උන්වහන්සේ  එයට  ඉතා  ආශා වන  සේක.  අපි  දෙවියන්  වහන්සේගේ  හදවත  සමඟ  සහභාගිකම්  පවත්වන්න  කෙතරම්  ළංවනවාද  එතරම්  දුරට  අපි  උන්වහන්සේගේ  හදවතේ  බර  ඛෙÞ  ගනිමු.  දෙවියන්  වහන්සේ  ඔබව  එවැන්ජලිස්ත  සේවයට  නම්  කැඳවා  තිඛෙන්නේ,  නැතිවී  සිටින්නාවූ  ආත්ම  කෙරෙහි  අනුකම්පාවක්  උන්වහන්සේ  ඔබට  දෙන  සේක.  දෙවියන්  වහන්සේ  ඔබව  කැඳවා  තිඛෙන්නේ  ගුරුවරයෙක්  වන  පිර්‍ණස නම්, ජයග්‍රාහිවූ ජීවිතයකට ඇතුල් නොවන්නාවූ, අන්ධවූ හා රැවටී සිටින්නාවූ ඇදහිලිවන්තයින් උදෙසා අනුකම්පාවක් උන්වහන්සේ ඔබට දෙන සේක. අපගේ සේවාව ඵලÞයිකව සම්පූර්ණ කිරීමට නම් උන්වහන්සේගේ හදවතත් සමඟ සහභාගිකම් පවත්වමින් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව ඛෙÞගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.