WFTW Body: 

පාවුලු 1 තෙසලෝනි 1: 3 හි ප්‍රථමයෙන්ම ඇදහිල්ල, ප්‍රේමය, හා බළාපොරොත්තුව එය නම්, "ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ළේ ක්‍රියා, ප්‍රේමයෙහි සේවය සහ බළාපොරොත්තුවෙහි ස්ථිර අදිෂ්ඨාණය'' ගැන කථාකොට, පසුව 1වන පරිච්ජේදයෙහි අවසාන පදවල සැබෑ පසුතැවීම ගැන ඔහු කථා කරන්නේය. මෙය පසුතැවීම ගැන අලුත් ගිවිසුමෙහි ඇති පැහැදිළිම විග්‍රහය වේ: "අන්‍ය දෙවිවරුන් (දේවතාවන්) ගෙන් හැරී, දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරීමය" (1 තෙසලෝනි 1: 9).
"කිතුණුවන් මුහුණ දෙන බොහෝ ගැටළුවලට හේතුව, ඔවුහු, ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ නියම පසුතැවීමෙහි අත්තිවාරමක් තනා නැතිකමයි"
පසුතැවීම යනු අපගේ සියළු අන්‍ය දෙවිවරුන් ගෙන් හැරී, දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරීමය. ඔබ පාපයේ ජීවත් වන කළ, ඔබ අන්‍ය දෙවිවරුන් දෙස හැරී, ඔබගේ පිටුපස දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හරවන්නේය. ඔබගේ අන්‍ය දෙවියා මුදල්, ඔබගේ රැකියාව, ඔබගේ පරමාර්ථය, යම් පාපිෂ්ඨ වූ තෘප්තියක්, ඔබගේ පෙම්වතිය, හෝ ඔබවම, විය හැක. එය, දෘශ්‍ය අන්‍ය දෙවිවරුන් ද විය හැක. අන්‍ය දෙවිවරුන් විවිධාකාරය. පසුතැවීම නම්, එම සියළු අන්‍ය දෙවිවරුන් ගෙන් හැරී, දෙවියන් වහන්සේ වෙතට 180˚ හැරීමය, එවිට ඔබගේ අන්‍ය දෙවිවරුන් සියල්ලෝම දැන් ඔබගේ පිටුපසයි. ඔබ මෙ ලෙස අන්‍ය දෙවිවරුන්ට ඔබගේ පිටුපස හරවා නැතිනම්, ඔබ නිසියාකාරව පසුතැවී නැත.
අන්‍ය දෙවිවරුන් තවමත් ඔවුන්ගේ ජීවිතවල සිටියදීත්, බොහෝ කිතුණුවන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරීමට උත්සාහ කරන්නෝය. ඔවුන්ගේ පරමාර්ථය හා සිතේ ආශාවන් සියල්ලම ලෝකයේය, එහෙත් ඔවුහු නැවත - උත්පාදණය වූ කිතුණුවන් යැයි, තවද සිතින් මවා ගන්නෝ ය. ලෝකයේ මිනිසුන් අතරින් වඩාත්ම කණගාටුවෙන් සිටින අය මෙවැනි "කිතුණුවන්‍ය". තමන්ගේ අන්‍ය දෙවිවරුන් වන, අභිමතය (කැමැත්ත) හා මුදල් වෙනුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවත්වන මිනිසුන්, මෙවැනි "කිතුණුවන්ට" වඩා ප්‍රීතිමත් ය. ! නමුත් දෙවියන් වහන්සේම පමණක් වෙනුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවත් වන මිනිසුන් අති මහත් ලෙස ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත්වේ. දෙවියන් වහන්සේට හා ලෝකය වෙනුවෙන් ජීවත් වන්න උත්සාහ කරන්නෝ ලෝකයේ ඉන්නා ලොකුම අවාසනා වන්තයෝය (කාළකන්ණියෝය). එය විරුද්ධ දිශාවලට යන බෝට්ටු දෙකක ඔබගේ කකුල් දෙක තැබූ ලෙසය. ඔබ ගඟ මැද වැටෙන්නේය. කිතුණුවන් මුහුණ දෙන බොහෝ ගැටළුවලට හේතුව, ඔවුහු, ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ නියම පසුතැවීමෙහි අත්තිවාරමක් තනා නැතිකමයි
අන්‍ය දෙවිවරුන් යනු ඔබගේ ජීවිතයේ, දෙවියන් වහන්සේගේ ස්ථානය ගන්නා ඕනෑම දෙයක්‍ය. එය ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවට‍, ඔබගේ ජීවිතයේ මහත් ගෞරවනීය ලෙස සලකන්නා වූ කිතුණු නායකයෙක් වුවද විය හැක. හෝ ඔබ ප්‍රියකරන දේව වචනයේ යම් කිසි ධර්ම මතයක් විය හැක. අප දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරුණු පසු, ජීවමාන හා සැබෑ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීමෙන් හා ස්වර්ගයේ සිට උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයාගේ නැවත පැමිණීම බලා සිටිමින් අපගේ ජීවිතයේ ඉතුරු කාළය ගත කළ යුතුයි (1 තෙසලෝනි 1: 9, 10). මෙහි සැබෑ පසුතැවීම හා ඇදහිල්ල කුමක්ද යන්න ගැන සම්පූර්ණවූ අර්ථ දැක්වීමක් අපට දෙන්නේය. මේ ආකාරයට පමණක් පරිවර්ථනය වූ කිතුණුවෙකුට, හොඳ අත්තිවාරමක් ඇත. ඔහු මුදල්, සැප පහසුව, කෑම, නින්ද, මිනිසුන්ගේ මතය (නිගමනය), හා පොළොවෙහි අන් සියළු දෙයම, එහි නිසි තැන තබා, දෙවියන් වහන්සේ වෙතට මුළුමනින් ම හැරී ඇත. ඉන් පසු ඔහුගේ, ජීවිතයේ මූලික පරමාර්ථය නම්, දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීමය. ඔහු දෛනික රැකියාවක නිරත වන්නට පුළුවනි, නමුත් ඔහුගේ, මූලික පරමාර්ථය නම්, දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීමය. ඔහු දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරණුයේ, ස්වර්ගයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම බලාපොරොත්තුවෙනි. යේසුස් වහන්සේ නැවත පැමුණු කළ, "පැමිණෙන්නට යන්නා වූ උදහසින් (විනාශයෙන්) අපව මුදවන්නේ ය" (1 තෙසලෝනි 1: 10).
සෑම කිතුණුවෙක්ම ඔහුගේ අත්දැකීම 1 තෙසලෝනි 1: 9, 10 ට අනුකූල ද යනු සොයා බැලීම යහපත් ය.