සොයන්නෙක්

පොත්

Description: 
<p> බලාපොරොත්තු රහිත අසමත් වූ කෙනෙකු ලෙසද ඔබ ඔබව දකින්නේ? දෙවියන් වහන්සේව සතුටු කරන පිණිස ඔබ ගත් උත්සාහයන් හි දී ඔබ නැවත නැවත අසමර්ථ වූයේද? ඔබ ඔබගේ ජීවිතය අවුල් ජාලාවක් කරගෙනද සිටින්නේ? ඔබ ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් ගත නොකරන නමුත් එසේ ජීවත් වන බවට මූනිච්චාවෙන් ජීවත් වීමෙන් වෙහෙසට පත්ව ද සිටින්නේ? </p> <p> දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ අසමත්වීම් තුලදී පවා උන්වහන්සේට ඉෂ්ඨ කරන පිණිස මහිමාන්විත වූ අරමුණක් ඇත්තේය යන්න විශ්මජනක සත්‍යයකි. </p> <p> ඔබ අතීතයේදී කළ වැරදි කුමක් වුවද, අද ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සමග නව ආරම්භයක් ලබා ගත හැකිය. ඔබ පසුගිය කාලය තුල දහස් වාරයක් ආරම්භයන් ගෙන ඒ සෑම වාරයකදීම අසමත් වුවද අද ඔබට නැවතත් 1001 වන ආරම්භය ගත හැකිය. </p> <p> ඔබගේ ජීවිතය උදෙසා දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ සැලැස්ම ඉෂ්ඨ කිරීමට උන්වහන්සේට තවමත් හැකිය. </p> <p> දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බොහෝ දරුවන්ට හාස්කම් නොකරන්නේ නම් ඒ ඔවුන් අතීතයේදී උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අසමත් වූ නිසා නොව නමුත් අද ඔවුන් උන්වහන්සේව විශ්වාස නොකිරීම හේතුවෙනි. </p> <p> ඔබ ඔබේම උත්සාහයන්හි අවසානයට පැමිණ “අත්හැර දැමීමට” සිතන්නේ නම්, එසේනම් ඔබට මේ පොත තුල දිරිගන්වනසුළු වචනයක් ඇත. </p> <p> දිගටම කියවන්න........ </p>